DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

 

PROGRAM FOR SELSKABETS MÅNEDSMØDER I FORÅRET 2018

 

Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

 

Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

 

ooOoo

 

 

Tirsdag den 13. februar 2018

 

Forskningsleder, Dr.phil. Lutz Klassen, Museum Østjylland:

De 13 bjørne fra den grubekeramiske boplads ved Kainsbakke på Djursland – hvor kom de fra?

  

Professor emerita, Else Roesdahl, Aarhus Universitet:

Forbindelser mellem Danmark og England i middelalderen – arkæologiske spor.

 

Tirsdag den 13. marts 2018

 

Museichef, Marcus Sandekjer, Blekinge Museum, og Konservator, Kristiane Stretkværn, Nationalmuseets Bevaringsafdeling:

Gribshunden – et dansk kongeskib i svensk farvand.

 

Museumsinspektør, dr.phil. Morten Axboe, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet:

Nye fund: Brakteater og andet godt.

 

Tirsdag den 10. april 2018

 

Hovedmøde

                                                                                                                                       

Dagsorden:

0.  Valg af dirigent
1.  Beretning for Selskabets virksomhed i 2017

2.  Godkendelse af regnskab for 2017

3.  Fastsættelse af kontingent for 2019

4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen (ingen på valg)

5.  Valg af revisor (Anne Pedersen er villig til genvalg)

6.  Eventuelt
 

 

Foredrag:

Museumsinspektør, cand. mag. Vivian Etting, Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet:

Urokse eller griffeklo? – Kongehornet fra Norge og andre enestående drikkehorn i Nationalmuseets Middelaldersamling.
 

Museumsinspektør, cand.mag. Jesper Hjermind, Viborg Museum:

De fem Halder ved Viborg – nye arkæologiske undersøgelser i de tre middelalderlige voldsteder.

 

 

ooOoo

 

OBS: Medlemmer, der ikke allerede får tilsendt program o.a. pr. e-mail,
 kan meddele e-mailadresse via adresse-ændringsfeltet
 på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk