Bøger - tidsskrifter - Foredrag

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab​

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

_____________

Er et antikvarisk selskab, der har til formål at støtte og udbrede kendskabet til Danmarks og det øvrige Nordens kulturhistorie i oldtid og middelalder. Dette gøres gennem udgivelse af bøger og tidsskrifter samt ved afholdelse af foredragsaftener og ekskursioner for Selskabets medlemmer.

Selskabet udgiver tre videnskabelige bogserier:

Tidsskriftet Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie (grundlagt i 1832 under navnet Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed) samt monografiserierne Nordiske Fortidsminder

Hertil udgives lejlighedsvist festskrifter og andre enkeltstående værker.

De emner, der fortrinsvist dækkes ved Selskabets virksomhed, er forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi, men hertil kommer beslægtede fagområder såsom historie, nordiske oldskrifter, navneforskning, runologi og numismatik.