Tidsskrifter​

_____________

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie

Årgang 1938, 1942-43, 1945-46, 1948-64, 1966-69: 45 kr. pr. årgang.

1970-85, 1987-96: 200 kr. pr. årgang.

1997-2010: 300 kr. pr. årgang, 

2011-2012 ff.: 350 kr. pr. årgang.

2019-2020: 390 kr. pr. årgang.

De anførte priser er alle ekskl. moms og forsendelse. Ret til prisændringer forbeholdes.​

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2020

Thomas Guntzelnick Poulsen

Mønt og Magt -

Danmarks monetarisering 1074 - 1241

Katalog for perioden 1134 - 1241

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2019

Thomas Guntzelnick Poulsen

Mønt og Magt -

Danmarks monetarisering 1074 - 1241

Tekst og bilag

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2018


​​7. Søren H. Andersen og Morten Fischer Mortensen

Maglemosekøller af urokseknogle

17. Charlie Christensen og Jes Martens
Borremose. Landsbyen, mosen og landskabet

- naturvidenskabelige undersøgelser


95. Henrik Thrane og Jan Holme Andersen
Et bronzealderdepotfund fra Oldesloe set med C.J.Thomsens øjne

129. Karl-Magnus Melin

Medeltida inmurade fönsterramar i Lunds stifts kyrkor

- 1100-talets kamp om naturresurser, och hantverk i forändring

207. Ebbe Nyborg
Ribes Atlanter
​Antikt inspireret rhinsk-westfalsk bygningsskulptur

fra 1200-tallet i Ribe Domkirke

223. Britta Olrik Frederiksen
Stormen i Oldskriftselskabet 1846 og stiftelsen af Det nordiske

Litteratur-Samfund i 1847.
​- en beretning fra skandinavismens og nationalliberalismens

   blomstringstid​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2017


​​7. Lars Grundvad og MartinEgelund Poulsen

Fæstedskatten
- et skattefund fra Danmarks vikingetid

43. Rolf Jess Jørgensen
En beskrivelse af hankeskår af kuglepotter fra det middelalderlige
Farum Lillevang potteri

57. Per Kristian Madsen
Fundene fra den såkaldte St. Hans Kilde i Roskilde

105. Jens N. Nielsen
Hægtespænder fra Sejlflodgravpladsen i Nordjylland

127. Bjarne Purup
Ludvig Müller og møntsamlingen på Thorvaldsens Museum
- lånet, testamentet og byttehandlen

153. Kaare Lund Rasmussen og Jakob Povl Holck
Hvad bogbindet gemte
- anvendelse af energidispersiv røntgenanalyse på gamle bogbind

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2016

Indhold:

7 Steffen Stummann Hansen

Bertel Thorvaldsen og Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab


25 Søren H. Andersen

Flintægdolkene fra Flynderhage og Nederst

- et lille bidrag til Ertebøllekulturen i Østjylland

33 Lars Ewald Jensen, Søren Jensen, Anne Vibeke Knöchel Christensen, Nadja Malika Kring Mortensen, Peter Christian Martens Deichmann, Bjørnar Måge, Anne-Lotte Sjørup Mathiesen og Terje Stafseth

Syltholmudgravningerne

- jagten på stenalderens jægere, fiskere og bønder i et druknet landskab

63 Martin Egelund Poulsen, Lars Grundvad

En fundrig overgrav i Klelund Plantage

- glimt af enkeltgravstidens slutning i Sydvestjylland

87 Bjarne Nielsen

Et træbygget gravkammer fra enkeltgravstid i Grydehøj, Vestervig, Thy

- nyt fund og nye tolkninger

105 Henrik Thrane

Jernaldergrave ved Jyderup Skov i Odsherred

131 Mette Højmark Søvsø, Maria Knudsen

Religiøst liv i det middelalderlige Ribe

- belyst ud fra genstandsfund fra byen og dens opland

167 Inger Laigaard

Tømmermærker, værktøjsspor og afbindingstyper i danske tagkonstruktioner

207 Ole Kristiansen

Fyrster og Dyder ved Vesterport

- en broget kakkelovn fra første halvdel af 1600-tallet

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2015

Indhold:

7 Christian Juel, Jesper Hansen & Allan B. Andersen

Grave i lange baner

– et højkompleks fra tragtbægerkulturen ved Ibjerg

sydøst for Odense

59 Ole Thirup Kastholm

Bronzealderbådene fra Varpelev og Vestersø i et

europæisk perspektiv

117 Thomas Guntzelnick Poulsen

De danske udmøntninger under Svend Estridsens

sønner 1074-1134

223 Niels Bonde & Per Kristian Madsen

"Om en aaben Tagstol i vore romanske Smaakirker"

– Sædding, Sdr. Borris, Velling og Gjellerup

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014

Indhold:

Lisbeth M. Imer

Jernalderens runeindskrifter i Norden – Katalog

Legende

Kataloget omfatter alle de analyserede runeindskrifter ordnet i alfabetisk rækkefølge efter deres fundsted. Runeindskrifterne og de genstande, hvorpå de er ristet, er beskrevet sammen med fundstedet, og der er givet en datering for hver enkelt indskrift. Grundlaget for hver enkelt datering er ligeledes angivet.

Translitteration og oversættelse angiver i alle tilfælde forfatterens egen læsning og oversættelse eller den læsning og oversættelse, som forfatteren finder mest plausibel. I kommentarfeltet er det angivet, om der er tale om forfatterens egen læsning og tolkning, eller om læsning og tolkning følger en anden forsker. Alternative læsninger og tolkninger er ikke angivet i kataloget.​​

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2013

Indhold:

Lisbeth M. Imer

Jernalderens runeindskrifter i Norden – Kronologi og kontekst

Forord

Jernalderens Runeindskrifter

Kapitel 1

​Indledning

Forskningshistorie

Runologien og kronologien

Runologien og skrifthistorien

​Metode

Materiale og kildekritik

Kapitel 2

​Kronologi og regional variation

Yngre romersk jernalders kronologi

Germansk jernalders kronologi

Runernes kronologi

Runeformer i yngre romersk jernalder

Runeformerne i ældre germansk jernalder

Brakteaternes runeformer

Overgangsproblematikken

Runeformerne i yngre germansk jernalder 43

Sammenfatning

Løsfund og usikkert daterede runeindskrifter

Sammenfatning

Kapitel 3

​Social status

Yngre romersk jernalder

Ældre germansk jernalder

​Yngre germansk jernalder

Runestenene

Sammenfatning

​Kapitel 4

Runeskriftens funktion

Yngre romersk jernalder

Militærudstyr

Personligt udstyr

Diskussion

​Ældre germansk jernalder

Brakteater

Andre indskrifter i ældre germansk jernalder

Sammenfatning

Yngre germansk jernalder

Jernalderens runesten

Kapitel 5

​Konklusion

Kronologi og regional variation

Social status

Runeskriftens funktion

Noter

Litteratur

Kort

Kort

Appendiks

English Summary

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2011-2012

Indhold:

Felix Riede, Charles P. Egeland, Trine Kellberg Nielsen, Nicolaj K. Larsen, Bent V. Odgaard & Peter C. Kjærgaard: Dådyrknoglerne fra Hollerup/Fallowdeer bones from Hollerup

Malene R. Beck: Højensvej Høj 7/Højensvej Barrow 7 – an earthen long barrow in several phases near Egense, Svendborg

Klaus Ebbesen: Langdyssen ”Kongehøj” ved Voldstedlund/The long barrow ’Kongehøj’ at Voldstedlund

Henrik Thrane: En affaldsgrube fra yngre broncealder på Kirkebakken i Uggeløse/A Late Bronze Age settlement pit from Kirkebakkegård, Uggeløse Parish in northern Zealand

Lone Claudi-Hansen: Måltid og begravelse/Meals and burial

Peter Pentz: Hvorfor vaskede man hænder i ældre romersk jernalder?/Why did people wash their hands in the Early Roman Iron Age?

Martin Pavón: Søborg – ærkebiskop Eskils borg i Nordsjælland/Søborg– Archbishop Eskil’s castle in northern Zealand

Ebbe Nyborg: Engelsk indflydelse på dansk bemalet træskulptur i 1200-tallet. Et forsøg/English influence on Danish polychrome wooden sculpture in the thirteenth century –a Tentative Study

Årsberetning 2010

Årsregnskab 2010

Årsberetning 2011

Årsregnskab 2011

Selskabets publikationer

Medlemskab i Selskabet

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2010

Indhold:

Josefine Franck Bican: Bulkiste og bådgrav ved Bulbrogård - en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø, Vestsjælland/Tree-trunk coffins and a boat burial at Bulbrogård – a Late Neolithic burial site on the western shore of Tissø

Preben Rønne: Stempelornamentik i bronzealderen/Stamped ornamentation in the Bronze Age

Flemming Kaul: Lennart Åberg og den tidlige forskningshistorie omkring bronzealderens helleristninger/Lennart Åberg and the early history of research on the Bronze Age rock carvings

Freerk Oldenburger: Et usædvanligt lerkar fra yngre romersk jernalder fundet på Sydsjælland/An unusual pottery vessel from the Late Roman Iron Age found on southern Zealand

Peter Pentz: To vikingesværd med karolingisk planteornamentik i Nationalmuseets samlinger/Two swords with Carolingian vine-scroll ornaments in the National Museum of Denmark

Maria Panum Baastrup: Småstykker og fragmenter - om de ’manglende’ insulære hængekar fra Danmark/Bits and pieces – the ’missing’ Insular hanging-bowls from Denmark

Ole Crumlin-Pedersen: Ikon eller realitet? – Om ’sandhedsværdien’ af vikingetidens skibsbilleder/Icon or reality? On the ’reliability’ of Viking-Age ship images

Niels T. Sterum: REX OBIT, HEC PLORAT … Tympanonindskriften over Ribe Domkirkes Kathoveddør og indskriftens fortsættelse/The tympanon inscription above the Cat’s Head Door of Ribe Cathedral and the continuation of the inscription

Årsberetning 2009

Årsregnskab 2009

Selskabets publikationer

Medlemskab i Selskabet

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2009

Indhold:

Steen Wullf Andersen, Ulla Mannering & Kaare Lund Rasmussen: Undelevmanden – et moselig fra den yngre bronzealder/The Undelev Man – a bog body from the Late Bronze Age

Lehne Mailund Christensen: Kærup Nord – en gravplads fra yngre romersk jernalder ved Ringsted/Kærup Nord – a cemetery from the Late Roman Iron Age near Ringsted

Rune Iversen: Ellekilde - en gravplads fra yngre romersk jernalder med fyrstegrav og cirkusbægre/Ellekilde: A late Roman Iron-Age cemetery with a high status princely burial and circus cups

Susanne Greiff:Scientific studies on fragments of enamelled glass from a ‘circus cup’ found at Ellekilde near Torslunde, Denmark

Mads Drevs Dyrfeldt-Johnsen: Charon-skik og alternativ brug af romerske mønter/Charon’s custom and the alternative use of Roman coins

Freerk Oldenburger: Lerkar fra Ellekilde - beskrivelse af karrene og kronologisk oversigt/Clay pots from Ellekilde. Description of the vessels and chronological overview

Pia Bennike: Fyrsteskelettet fra Ellekilde - antropologiske studier/A princely skeleton from Ellekilde: anthropological studies

Anne Birgitte Gottfredsen: Dyreknoglerne på gravpladsen Ellekilde – mad, status og identitet/The animal bones from the burial site of Ellekilde – food, status and identity

Stine Wiell: Thomas Thomsen (1870-1941) som arkæolog i Danmark/Thomas Thomsen (1870-1941) as an archaeologist in Denmark

Årsberetning 2008

Årsregnskab 2008

Selskabets publikationer

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2008

​​Indhold:

Lise Frost: Vognserup Enge. Et offerfund med kvindesmykker fra den ældre bronzealder/Vognserup Enge. An Early Bronze Age Votive Offering in North West Zealand

Pdfpdf

Preben Rønne & Thomas Hjejle Bredsdorf: Cire perdue støbning i bronzealderen. Hvordan laver man en voksmodel?/Cire Perdue Casting in the Bronze Age. How to make a Wax Model

Pdf​pdf

Klaus Ebbesen: Kvindens hår som offer/Women’s hair as a votive offering

Pdfpdf

Lea Meistrup-Larsen & Annine S. A. Moltsen: Lysehøj ved Korsør. Funktion, produktion og boligindretning i ældre jernalder på Sydvestsjælland/Lysehøj near Korsør. Function, production and settlement in the Early Iron Age in Southwest Zealand

Pdfpdf

Birgitte Borby Hansen: Kvinden på Maglebjerg. En rig grav fra yngre romersk jernalder ved Næstved/The woman from Maglebjerg. A rich grave from the Late Roman Iron Age near Næstved

Pdfpdf

Jens Christian Moesgaard & Sven Åge Tornbjerg: Møntbrug på landet i middelalderen. De enkeltfundne mønter fra middelaldergården i Bjæverskov/The use of coins in the countryside during the Middle Ages. Single-coin finds from the medieval farm at Bjæverskov

Pdfpdf

Ebbe Nyborg: De gulbrune kirker. Om brugen af Helsingborg-sandsten i Nordsjællands romanske kirkebyggeri/The yellowish-brown churches. On the use of Helsingborg sandstone in the construction of the Romanesque churches of northern Zealand

Pdfpdf

Årsberetning 2007

Årsregnskab 2007

Selskabets publikationer

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2007

Indhold:

Oldsagskommissionens tidlige år – forudsætninger og internationale forbindelser Nationalmuseets 200 års jubilæumssymposium 24.-25. maj 2007 /The early years of the Royal Commission for the Preservation of Antiquities-The National Museum’s bicentenary symposium 24th-25th May 2007

Carsten U. Larsen: Forord - Foreword

Pdfpdf

Lars N. Henningsen: Laurids de Thurah og kilderne til Pontoppidans Danske Atlas. Antikvarisk-topografiske beretninger fra Slesvig 1754 / Laurids de Thurah and the sources of Pontoppidan’s Danish Atlas. Antiquarian-topographical reports from Schleswig in 1754

Pdfpdf

Flemming Kaul: Erik Pontoppidans og Ove Høegh-Guldbergs udgravninger af jættestuer ved Jægerspris 1743 og 1776 / Erik Pontoppidan’s and Ove Høegh-Guldberg’s excavations of passage graves at Jægerspris 1743 and 1776

Pdfpdf

Birgitta Berglund: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab – en 1700-tallshistorie fra Trondheim / The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters – a history from 18th century Trondheim

Pdfpdf

Karin Lundbeck-Culot: Alexandre Lenoir og Legrand d’Aussy. Det første franske nationalmuseum og dets kronologiske opstilling / Alexandre Lenoir and Legrand d’Aussy. The first French national Museum and its chronological arrangement

Pdfpdf

Tobias Fischer-Hansen: Frederik Münter og hans erfaringer fra det sicilianske antikvitetsvæsen i slutningen af 1700-tallet / Frederik Münter and his sojourn in Italy – with special regard to Sicily

Pdf​pdf

Marjatta Nielsen: Frederik Münter på udgravning i Nola 1786 / Frederik Münter on excavation at Nola in 1786

Pdfpdf

Ulla Kjær: Frederik Münter og S. Petri kirke / Frederik Münter and the Church of St. Petri

Pdfpdf

Tove Benedikte Jakobsen: Arbejdet i Oldsagskommissionens første år / The first working years of the Royal Commission for the Preservation of Antiquities

Pdfpdf

Niels G. Bartholdy: Oldsagskommissionen og frimureriet – en kulturel symbiose / The Antiquities Commission and freemasonry – a cultural symbiosis

Pdfpdf

Helge Brinch Madsen: Oldsagskommissionen og dens lærde naturvidenskabelige forbindelser / The Royal Commission for the Preservation of Antiquities and its scholarly associates in the natural sciences

Pdfpdf

Sveinbjörn Rafnsson: Oldsagskommissionens præsteindberetninger fra Island. Nogle forudsætninger og konsekvenser / The reports of the Antiquities Commission from Iceland. Some antecedents and consequences

Pdfpdf

Jørgen Steen Jensen: Møntfund fra Helstaten 1801-31: Dokumentation, bevaring og administrativ praksis / Coin finds from the Danish-Norwegian-Slesvig-Holstein monarchy1801-1832:Documentation, survival rate and administration

Pdfpdf

Flemming Lundgreen-Nielsen: ”I, som raver i blinde” – arkæologer og antikvarer set af danske romantiske digtere 1802-1820 / ”Ye who stagger blindly” – The image of archaeologists and antiquarians according to Danish romantic writers 1802-1820 Pdfpdf

Årsberetning 2006

Årsregnskab 2006

Selskabets publikationer

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2006

Indhold:

Susanne Bangert: En engelsk oldgransker i Danmark: Sir John Evans (1823-1908) og hans danske kolleger / An English Antiquary in Denmark: Sir John Evans (1823-1908) and his Danish colleagues

Pdfpdf

Klaus Ebbesen: En skinddragt fra Møgelmose i Jelling - Nye dateringer af oldtidens skinddragter / A skin garment from Møgelmose in Jelling - New dates of Prehistoric Danish skin garments

Pdfpdf

Morten Axboe: "Syv kobberstukne Tavler..." - C.J. Thomsen og guldbrakteaterne: Nationalmuseets første forskningsprojekt / "Seven copper-engraved Plates..." - C.J. Thomsen and the gold bracteates: The National Museum´s first research project

Pdfpdf

Michael Neiß: Fixeringsbilder inom en vikingatida praktspänneserie / On Puzzle Pictures within a Viking Age Brooch Tradition

Pdfpdf

Thomas Guntzelnick Poulsen: På sporet af en falskmønter / Tracing a counterfeiter

Pdfpdf

Mette Svart Kristiansen: Axel Steensbergs udgravning i Store Valby set med nutidens øjne - En analyse af de arkæologiske metoder og resultater / Revisiting Axel Steensberg´s excavation in the village of Store Valby - An analysis and deconstruction og the archaeological methods and results

Pdfpdf

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2005

Indhold:

Søren H. Andersen & Peter Vang Petersen: Maglemosekulturens stortandede harpuner / Larged-barbed harpoons of the MaglemosianCulture

Peter Vang Petersen: Stortandede harpuner - og jagt på hjortevildt til vands / Large-barbed harpoons - and deer-hunting in water

Cecilie Krause: En senneolitisk brandgrav ved Østerhoved, Sydvestsjælland, fundet under en høj med begravelser fra bronzealderen / A Late Neolithic cremation grave at Østerhoved, southwestern Zealand, found under a barrow with graves fron the Bronze Age

Henrik Thrane: Galgehøj endnu engang / The Middle Bronze Age stone tools from Galgehøj at Hesselager on Fionia

Ole Thirup Kastholm: De Gotlandske billedsten og rekonstruktionen af vikingeskibenes sejl / The Gotlandic Picture Stones and the Reconstruction af the Viking Ship´s sail​

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2004

Indhold:

Klaus Ebbesen: Danske hellekister fra stenalderen / Danish stone cists from the Stone Age

Lisbeth M. Imer: Latin og græsk i romersk jernalder - Fremmed indflydelse på Nordens tidligste runeskrift
Latin and Greek in the Roman Iron Age - Foreign influences on Scandinavia's earliest runic writing

Jens Christian Moesgaard: Møntskatten fra Danelund og møntvæsenet i Sydvestjylland i vikingetid og tidlig middelalder
The Danelund coin hoard and the currency of South Western Jutland during the Viking Age and the early Middle Ages

Maria Panum Baastrup: Alsgemmer i Danmark - fundforekomst, funktion og forlæg Alsengemmes in Denmark - finds, function, and model​

Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord

Årgang 1867, 1880-85, 1887-1928: 75 kr pr. årgang.

Herunder kan du bestille vores bøger ved at udfylde formularen​

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt