Aktuel mødeplan

_____________

DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

​Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

​​Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

​_____________​
Tirsdag den 13. februar 2024

Museumsinspektør, cand.mag. Lone Claudi-Hansen, Museum Vestsjælland:

En oppløjet hovedskal på marken - om udgravningen af en righoldig jættestuetomt med genbrugt

pragtkeramik ved Skælskør.

Museumsinspektør, cand.mag. Louise Søndergaard, Museum Skanderborg:

Nyt brød på gamle kværne – om kværnsten som symbol på liv, død og frugtbarhed i jernalderen.

​                                                                       

                                                                      Tirsdag den 12. marts 2024

Professor, Ph.D. Jan Bill, Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo:

Nye og gamle skibsgrave i Norge – er de fortællinger om kong Skjold?

Inventarredaktør, mag.art., dr.theol. Martin Wangsgaard Jürgensen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet:

Pilgrimme på vandring i dansk middelalder - nogle tanker om steder og praksis.

                                                                      Tirsdag den 9. april 2024

                                                                                      

                                                                                  Hovedmøde

Dagsorden:

0. Valg af dirigent

1. Beretning for Selskabets virksomhed i 2023

2. Godkendelse af regnskab for 2023

3. Fastsættelse af kontingent for 2025

4. Valg af sekretær (Peter Vang Petersen er villig til genvalg)og eventuelt valg

     af et nyt bestyrelsesmedlem.

5. Valg af revisor (Anne Pedersen er villig til genvalg)

6. Eventuelt

Foredrag:

Museumsinspektør, ph.d. Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland:

Myten om offermosen – nye arkæologiske perspektiver fra Nordsjælland.

Museumsinspektør, ph.d. Rasmus Birch Iversen, Sydvestjyske Museer:

The Web of War – Krigens netværk. Våbengrave, våbenteknologi og netværksdannelser i Nord- og Mellem- europa i perioden 200 f.Kr.-400 e.Kr. Hundrede år efter Martin Jahns ”Die Bewaffnung der Germanen” (1916).​

_____________

​OBS: Venlig opfordring til medlemmer, der ikke allerede får tilsendt program o.a. pr. e-mail!

 Oplysning om e-mailadresse kan ske via adresse-ændringsfeltet på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk

           Kommunikation via e-mail sikrer oplysning om kortfristede ændringer af mødedatoer m.m.!