Aktuel mødeplan

_____________

DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

​Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

​​Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

​_____________​

Tirsdag den 14. februar 2023

Afdelingsleder, ph.d. Niels Algreen Møller, Museum Thy:​

Hjelmklædte guder, heste med to hoveder og en kæmpe kultøkse - et bronzefund af kosmologisk karakter fra Kallerup i Thy.

Professor, Dr.Phil. Dagfinn Skree, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo:​

Utgravningene på kongsgården Avaldsnes på Vestlandet - skandinaviske stammer, krigere og konger i perioden 200-1350.

Tirsdag den 14. marts 2023

Forskningsprofessor, ph.d. David Gregory, Nationalmuseets afdeling for Bevaring og Naturvidenskab:

Havets skatkammer truet - hvordan sikrer vi den undersøiske kulturarv?

Fhv. museumsinspektør, mag.art. Peter Vang Petersen, Nationalmuseet:

Kvinders vognfærd i Frejas ånd - de hjulformede amuletter fra vikingetid.

Tirsdag den 18. april 2023

Hovedmøde

Dagsorden: 0. Valg af dirigent

1. Beretning for Selskabets virksomhed i 2022

2. Godkendelse af regnskab for 2022

3. Fastsættelse af kontingent for 2024

4. Valg af ny kasserer

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

Foredrag:

Arkæolog, ph.d. Søren A. Sørensen, Museum Nordsjælland:

Nye fund fra den tidlige jægerstenalder - platforme, elge og harpuner fra Søborg Sø.

Museumsinspektør, ph.d. Anna S. Beck, Museum Sydøstdanmark:
​Strøby Toftegård - et arkæologisk blik på stormanden i yngre jernalder.​

_____________

​OBS: Venlig opfordring til medlemmer, der ikke allerede får tilsendt program o.a. pr. e-mail!

 Oplysning om e-mailadresse kan ske via adresse-ændringsfeltet på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk

           Kommunikation via e-mail sikrer oplysning om kortfristede ændringer af mødedatoer m.m.!