Aktuel mødeplan

ET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

PROGRAM FOR SELSKABETS MÅNEDSMØDER I EFTERÅRET 2018 OG FORÅRET 2019

​Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

​​

Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

​​

ooOoo

Tirsdag den 12. februar 2019

Arkæolog, cand.mag. Simon Kjær Nielsen, Vesthimmerlands Museum:

Konvojer af oksetrukne ligvogne på vej mod det hinsides – nye stendyngegrave fra Himmerland.

Forskningsleder, ph.d. Jens Ulriksen, Museum Sydøstdanmark:

Vikingerne på Vester Egesborg - en produktions- og togtsamlingsplads fra yngre jernalder ved Dybsø Fjord.

Tirsdag den 12. marts 2019

Mag. art. Steffen Stummann Hansen, Leirvik, Færøerne:

Hvem kom først? - nogle betragtninger over landnámet på Færøerne.

Post.doc., ph.d. Torben Trier Christiansen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet:Detektorfund omkring Limfjorden - bopladsmateriale, værkstedsaffald, værdimetal eller gravgods?

Tirsdag den 9. april 2019

Hovedmøde

Dagsorden: 1. Beretning for Selskabets virksomhed i 2018

2. Godkendelse af regnskab for 2018

3. Fastsættelse af kontingent for 2020

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

(vicepræsidenten, Niels Knud-Liebgott er på valg)

5. Valg af revisor (Ebbe Holmboe er på valg)

6. Eventuelt

Foredrag:

Arkæolog Katrine Ipsen Kjær og arkæolog Nadja M. K. Mortensen, Roskilde Museum:

Pragtfibulaer, romerske glas og perler – om fundene af 92 nye grave på jernaldernekropolen i Vindinge.

Professor, Dr.Art Marianne Vedeler, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo:

De gådefulde billedvævninger fra Oseberg-skibet - historier fra vikingernes egen hånd.

Lørdag  den 31. august  2019

Sommermøde

Turen går til Midtsjælland - Sorø og omegn.

Program for mødet udsendes primo juli 2019.

ooOoo

OBS! Dette program er også fremsendt pr. e-mail til medlemmer, som har meddelt e-mail-adresse til Selskabet. Medlemmer, som ikke har modtaget en sådan e-mail, eller som fremover ønsker at modtage Selskabets meddelelser pr. e-mail, bedes venligst meddele e-mail-adresse via adresse-ændringsfeltet på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk

​​