Aktuel mødeplan

DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

DATOER FOR SELSKABETS MÅNEDSMØDER I EFTERÅRET 2019 OG FORÅRET 2020

​Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

​​

Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

​​

ooOoo

Lørdag  den 31. august  2019

                      S O M M E R M Ø D E


Bustur til Midtsjælland - Tersløsegaard, Sorø klosterkirke, Akademiet samt megalitmonumenterne i Broby Vesterskov

Program:

Kl. 09.00 Vi mødes ved Nationalmuseet, FREDERIKSHOLMS KANAL 12.

Kl. 09.15 Afgang i bus (Lyngby Turistfart) med kurs mod Tersløsegaard.

Kl. 10.30 Ankomst Tersløsegaard, hvor stedets Jeronimus, Allan Aistrup,

foreviser Ludvig Holberg Museet og herregårdshaven.

Kl. 11.45 Afgang fra Tersløsegaard mod Gyrstinge Skovkro.

Kl. 12.00 Frokost på Gyrstinge Skovkro (2 slags sild, pandestegt fiskefilet,

3 kolde anretninger, 4 lune anretninger, salat, 3 slags oste,

kage, øl/vand og kaffe).

Kl. 13.30 Afgang mod Sorø.

Kl. 14.00 Sorø klosterkirke.

v/Selskabets redaktør, kirkekonsulent Per Kristian Madsen.

Kl. 15.00 Sorø Akademi – omvisning i hovedbygningen.

Kl. 15.45 Afgang fra Sorø Akademi

Kl. 16.00 Dysserne i Broby Vesterskov

v/fortidsmindearkæolog Lars Bjarke Christensen.

Kl. 16.45 Afgang mod København.

Kl. 17.45 Hjemkomst til Hovedbanegården/Nationalmuseet i København.

Pris for deltagelse: Kr. 600,00

Skriftlig tilmelding må være Selskabet i hænde allersenest den 15. august 2019!

OBS: Begrænset antal pladser - TILBAGEMELDING KUN VED OVERTEGNING!

Ret til ændringer forbeholdes!

E-mail: jytte.hoestmark@natmus.dk

Postadr.: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Frederiksholms Kanal 12,

1220 København K

----------------------------------------------- (Klip her) ------------------------------------------------

Undertegnede ønsker at deltage i Sommerturen til Midtsjælland med _____ personer.

Beløbet, kr. __________, er indbetalt på DB-giro Reg. 9570 Kto.nr. 3 27 70 03

Navn _______________________________ Adresse ________________________________________

Tlf.nr./E-mail _________________________________________________________________________

​----------------------------------------------- (Klip her) ------------------------------------------------


   Månedsmøder i Efteråret 2019:

12. november
10. december
14. januar

Månedsmøder i Foråret 2020:

​             
11. februar
                  10. marts
​                 
21. april (Hovedmøde)

ooOoo

OBS! Dette program er også fremsendt pr. e-mail til medlemmer, som har meddelt e-mail-adresse til Selskabet. Medlemmer, som ikke har modtaget en sådan e-mail, eller som fremover ønsker at modtage Selskabets meddelelser pr. e-mail, bedes venligst meddele e-mail-adresse via adresse-ændringsfeltet på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk

​​