Aktuel mødeplan

DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB

PROGRAM FOR SELSKABETS MÅNEDSMØDER I EFTERÅRET 2018 OG FORÅRET 2019

​Nationalmuseets Hovedindgang, Ny Vestergade 10

​​

Alle møder begynder kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30

​​

ooOoo

Tirsdag den 13. november 2018

​   Arkæolog, ph.d. Peter Moe Astrup, Moesgård Museum:
​Opslugt af havet - Maglemosefolkets sunkne kystbopladser.

Redaktør, cand.mag. Ebbe Nyborg, Danmarks Kirker, Nationalmuseet:
Ribes Atlanter - rhinsk-westfalsk bygningsskulptur i Ribe Domkirke.

Tirsdag den 11. december 2018

Redaktør, mag.art. Birgitte Bøggild Johannsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet:
Det gyldne alter i Sahl - lysglimt fra det høje.

Museumsinspektør, dr.phil. Flemming Kaul, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet:
På troldejagt med Thor - guldgubbe-guf fra Bornholms jernalder.

Tirsdag den 15. januar 2019

Museumsinspektør, cand.mag. Poul Grinder Hansen, Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet:
Renæssanceslottet Kronborg - budskaber i sandsten.


Museumsinspektør, cand.mag. Claus Feveile, Sydvestjyske Museer:
​Nye ekstraordinære detektorfund – ”Hedeby-mønter” slået i Ribe og spansk guldmønt båret som fibula.


Mødedatoer i Forårssæsonen 2019:

​12. februar
12. marts
​ 9. april (Hovedmøde)

ooOoo

OBS! Dette program er også fremsendt pr. e-mail til medlemmer, som har meddelt e-mail-adresse til Selskabet. Medlemmer, som ikke har modtaget en sådan e-mail, eller som fremover ønsker at modtage Selskabets meddelelser pr. e-mail, bedes venligst meddele e-mail-adresse via adresse-ændringsfeltet på Selskabets hjemmeside: www.oldskriftselskabet.dk

​​